Propozice Kajdeš 2009

01. 04. 2009 | † 30. 09. 2015 | kód autora: drr

PROPOZICE KAJDEŠ 2009

 Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava,

příspěvková organizace

sídlo: Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

 

 

přehlídka studentských divadel, divadelní workshop a uměleckÝ Hyde park "kajdeš 2009"

 

 

Vážená  paní ředitelko, pane řediteli, vedoucí souboru,

ve dnech

....2pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> 11.-14. června 2009připravujemePřehlídku studentských divadelních souborů Ostravy a okolí "KAJDEŠ 2009"

      

       Chtěli bychom Vás o této akci blíže informovat a pozvat studenty Vaší školy k aktivní účasti na přehlídce. Nabízíme možnost prezentace Vaší školy v několika uměleckých oblastech, protože jsme tento ročník rozšířili o Poetický minimaratón,  Uměleckou zahradu a Literární pódium , kteréžto budou happeningovou akcí studentů, pravděpodobně, v Komenského sadech. Budou prezentací literární, výtvarné , divadelní a hudební tvorby studentů přímo "na ulici" před náhodnými diváky, ale i ostatními studenty, blíž k divácké veřejnosti. Máme za to, že prezentaci kultury i tak intimně osobité jako je poezie, výtvarná tvorba, nebo např. hra na tibetské nástroje, je vhodné přesunout z budov  do exteriérů, a tím ji přiblížit širšímu spektru diváků, nenásilnou formou je zapojit do velké tvořivé dílny a do dialogu. Hyde Park proběhne ve čtvrtek 11.6. 09

Z navrhovaného programu:  Maratón ve čtení např. povídek Roberta Fulghuma (studenti se po celou dobu akce střídají ve čtení pro veřejnost), Čtení a rozdávání poezie ( SVČ vydává Almanach studentské poezie), Autorská čtení studentů svých literárních útvarů, Pouliční divadlo, Výstava výtvarných prací-malba, kresba, trojrozměrné umění ( interaktivní vstupy dětí a dospělých do výtvarného díla), Hudební produkce (opět s možností veřejnosti zkusit si hru na tibetské misky, didgeridoo apod.), Tvořivé literární stěny ...     

 

Divadelní představení odehrajeme ve dnech 12. - 14. června v sále Střediska volného času na Ostrčilově ul. v Ostravě.

 

       Přehlídka je programově koncipována jako nesoutěžní setkání běžných divadelních / dramatických souborů a volných studentských uskupení pracujících při středních a vysokých školách, ZUŠ, SVČ a pod dalšími zřizovateli.

Přehlídka chcedát studentům prostor k setkání, k prezentaci jejich práce. V našem SVČ máme k uskutečnění této přehlídky prostorové i technické a organizační možnosti. Kromě předvedení svých představení, účastníkům nabízíme možnost rozvoje svých divadelních schopností ve workshopech pod vedením kvalitních lektorů ze Slovenska bratislavského režiséra a herce Vladimíra Sadílka; výtvarníka, muzikanta, režiséra a scénografa Mgr. Mariana Lacka z Rimavské Soboty; PhDr.HanyCisovské P...


....D. , jež je odbornicí v oblasti dramatické výchovy , mezilidské komunikace, zejména pedagogické komunikace z Ostravy a  skvělého vypravěče příběhů Martina Haka z Brna.

       Po zkušenostech z prvního ročníku "Kajdeš" , kdy bylo odehráno 17 představení, předpokládáme, že možnost účasti na přehlídce jistě ostravští studenti, ať už jako členové souborů nebo příznivci divadla, opět přivítají. Tato přehlídka je  otevřena všem zájemcům, souborům, které se například necítí na soutěž anebo tvoří a hrají svá představení  pro radost. Bohužel také z těchto důvodů nemají mnoho příležitostí ke konfrontaci, porovnání a zpětné vazbě.

       Cílem naší přehlídky je, dát stálým souborům a skupinám studentů se svými ročníkovými představeními prostor k setkání, k prezentaci jejich práce, k rozhovorům o jejich představeních a pro zájemce fundovaným rozborům a radám v přátelské atmosféře seminářů vedených zkušenými lektory divadelníky a pedagogy, jež pravidelně zasedají v porotách krajských a národních přehlídek na Slovensku, Polsku i v Čechách. Nahlédnout způsob práce našich kolegů, v debatách režisérů a herců nastínit možnosti spolupráce. Program přehlídky bychom rádi ozvláštnili podvečerním koncertem některé studentské kapely . Doufáme totiž, že nejen divadlo, ale i dobrá muzika naladí studenty na společnou vlnu prožívání a napomůže k rozvoji spolupráce v oblasti amatérského divadla nejen v Ostravě. A multikulturní setkání autorů a interpretů různých forem umění s přímou uměleckou tvorbou a její interpretací pro publikum a nabídkou pro zájemce o interaktivní vstupy aktivizuje studenty i občany Ostravy k vyššímu zájmu o uměleckou tvorbu a obohatí je o nové prožitky.

      

 

       Na přehlídku můžete přihlásit jak hotová představení (drobné scénické útvary), tak i ukázky "nehotových" prací ve stádiu zkoušek.

      Na  vystoupení budou navazovat  odborné semináře určené vedoucím i členům souborů i pedagogům.

     Jednotlivci i skupiny se mohou přihlásit do aktivních dílen. Herecká, režisérská i scénografická dílna budou vedeny odborníky a témata budou vycházet z  potřeb inscenátorů studentských představení, zájemců z řad studentů i pedagogické veřejnosti. Taktéž dílnyvypravěčská a poezie budou hravé a aktivní. Právě skrze hru budou mít účastníci možnost lehce začít s tímto uměním, nebo odhalit další své možnosti, anebo najít odvahu k prezentaci, pedagogové nové metody.

 

Předpokládaný přínos projektu

      Podpora motivace souborů k další divadelní práci, jež výrazně ovlivňuje a tříbí vnitřní kulturu každého zúčastněného a tím zvyšuje kulturu naší oblasti. Celá přehlídka pak rozšíří nabídku programů k zajímavému a smysluplnému trávení volného času mládeže. Rozšíří možnosti prezentace divadelních představení, výsledků snažení studentů, pro diváky, jež jsou s nimi "na jedné lodi". Poskytne prostor pro prezentaci středních a vysokých škol, uměleckých skupin i jednotlivců z řad studentů formou režírovaného i improvizovaného programu. Pomůže propagaci uměleckého slova a probuzení estetického a uměleckého cítění nejen mezi mladými lidmi v Ostravě.Upozorní na mladé autory. Zapojí studenty do organizace a realizace projektu. Napomůže rozvoji občanského kulturního dialogu a kulturního hnutí a s ním souvisejících aktivit. Tímto projektem chceme podpořit kandidaturu Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury roku 2015.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, pokud Vás naše Přehlídka studentských divadel Ostravy a okolí "KAJDEŠ 2009" oslovila a máte na škole soubor, který by se mohl zúčastnit  a pedagogy, kteří se touto oblastí práce se studenty zabývají, vyplňte, prosím, přihlášku a zašlete ji do 10.5.2009 na adresu:

 

 

 

Divadlo Cylindr

  Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava,

příspěvková organizace

sídlo: Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

 

Účast můžete potvrdit i telefonicky: 732 47 50 71  nebo poslat emailem: kahadoro@seznam.cz HANA ŠTRBOVÁ

 

Během přehlídky bude možné přenocování v SVČ (spacáky, karimatky), objednávky obědů, v provozu bude improvizovaná čajovna, bufet... . Bližší informace na základě vašich přihlášek.

http://kajdes.pise.cz/

 

 

 

Srdečně Vás zdravíme a  přejeme mnoho úspěchů

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Za SVČ Ostrava – Moravská Ostrava                             Hana Štrbová

                                                                            

 

                    

 

 

Přehlídku podpořilo Statutární město Ostrava a OMLUX, spol. s r.o.

 

 

 

 

Divadlo Cylindr

  Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava,

příspěvková organizace

sídlo: Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

 

přehlídka studentských divadel, divadelní workshop a uměleckÝ Hyde park "kajdeš 2009"

12.-14-6.2009

 

Nabídka praktických seminářů v rámci přehlídky.

 

Semináře budou probíhat v dopoledních hodinách v sobotu i neděli.

Praktické a aktivní semináře určené vedoucím, členům souborů i pedagogům a zájemcům z řad veřejnosti.

Ve Středisku volného času na Ostrčilově ul. v Moravské Ostravě.

Konkrétní náplň dílny je na lektorech.

 

HERECKÁ DÍLNA
Lektor: Vladimír SADÍLEK z Bratislavy.

Anotace

Herec ( mimo jiné je obsazován do filmů Juraja Jakubiska, Martina Šulíka ), nyní např. v Bábkovém divadle Bratislava. Režisér mnoha divadelních představení o jehož moderním, originálním přístupu k tvorbě s nekonvenčními postupy, přesahy do různých uměleckých oblastí, jež ve svém konečném harmonickém spojení zprostředkují divákům velkolepý umělecký zážitek s nevšední poetikou, se mohli přesvědčit mnozí. Např. na letních mezinárodních workshopech na Zámku Plumlov,

Blázen, který se vyskytl - to říká on. A guru slovenské alternativy - to říkají jiní.
 

REŽISÉRSKÁ A SCÉNOGRAFICKÁ DÍLNA
Lektor: Mgr.Marian LACKO z Rimavské Soboty

Anotace

Všestranný  divadelník, výtvarník, muzikant, pedagog ... člověk, který své mnohostranné umělecké nadání, dovednosti a zkušenosti používá k rozvoji schopností,dovedností a talentů dětí, studentů i dospělých s nimiž pracuje, pro něž organizuje festivaly divadla a hudby, anebo např. multikulturní umělecký tábor LETAVY, a celým svým konáním jim pomáhá na jejich cestě k vnitřní svobodě - ke svobodě osobnosti... .
Participoval na téměř 50 divadelních  inscenacích jako režisér, scénograf, scenárista anebo herec v různých divadelních souborech. Je autorem více než 20 divadelních scénářů, z kterých některé vyšli v knižním anebo brožovaném vydání.

V neposlední řadě je zakladatelem a frontmanem folkové skupiny M.E.L.L., která vznikla v roku 1997.

Dílna interpretace poezie

Lektor: PhDr. Hana CISOVSKÁ, Ph.D z Ostravy

Anotace

Specializuje se na oblast dramatické výchovy, mezilidské komunikace, zejména pedagogické komunikace. Řadu let působí na katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pdf OU. Věnuje se přípravě budoucích učitelů, vychovatelů a pedagogů v oblasti dramatické výchovy (využití prostředků divadla a dramatu ve výchově a vzdělávání a výuce pedagogické komunikace. Má bohaté lektorské zkušenosti, spolupracovala jako lektorka v různých typech vzdělávání , zejména pro učitele kromě jiného také v oblasti efektivní komunikace.

 

 

VYPRAVĚČSKÁ DÍLNA

Lektor: Martin HAK z Brna

 

Anotace

 

Na přelomu tisíciletí vyprávěl svůj první velký příběh a pak už vlastně nepřestal. V roce 2002 se stal absolventem Divadelní fakulty JAMU v Brně obor dramatická výchova.V roce 2005 potkal jednoho velkého vypravěče zpoza velké louže, neměl ho rád, po čase mu však porozuměl a poděkoval mu. Od té doby nazývá své vyprávění vyprávěním...

 

 

Vypravěč může své umění provozovat téměř kdekoliv.
V zatemněné školní třídě, v kuchyni pod stolem, v depozitáři knihovny či muzea, na koberci v čajovně, pod obrazem v galerii, na stole ve vinárně, v klášterních ambitech, ... na jevišti malého divadla. Výhodou je místo, kam nedosáhne všední ruch okolního světa, bezpečné místo, jež podporuje pozorné vnímání.

A co že se to vlastně vypráví-hraje? Příběhy.
Sledy událostí tak neobvyklých, zajímavých napínavých, typických, poučných, krásných, humorných i hrozných, ... že stojí za to si je pamatovat a občas na ně myslet. Příběhy skutečné od začátku do konce, skutečné jen zpola i takové, co se nikdy nestaly. Mýty, legendy, pověsti, pohádky, povídačky, humorky, bajky, ...

 

Účast můžete potvrdit i telefonicky: 732 47 50 71  nebo poslat emailem: kahadoro@seznam.cz H.Štrbová

Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.